Novia Finland Oy

Projektit

1. Lähtötilanne

Novia Finland Oy:n verkkosivut eivät palvelleet enää yritystä niinkuin oltiin toivottu. Erityisesti rekrymarkkinoinnin osalta huomattiin liikenteen kyllä ohjautuvan hyvin sivustoille, mutta siitä oli muodostunut pullonkaula varsinaisten yhteydenottojen osalta. Sivustoalusta oli kankea päivittää ja ulkoasu oli jäänyt ajasta jälkeen.

2. Tavoitteet
Sivustouudistusta oli suunniteltu pitkään ja tarjottu useasti perinteisiltä mainostoimistoilta. Projektin aloitus tuntui kuitenkin aina vaivalloiselta ja kuluttavan liiaksi aikaa yrityksen päivittäisestä toiminnasta. Sivustoista haluttiin toteuttaa visuaalisesti tyylikkäämmät, käyttäjäystävällisemmät ja helposti päivitettävät tuhlaamatta aikaa projektin toteutukseen omasta ydintoiminnasta.

3. Projektin aloitus ja toteutus
Novian kanssa keskusteltiin sivustojen uudistuksen tarpeesta, tämän pohjalta asiakkaalle luotiin vapain käsin luonnos mahdollisesta uudesta ulkoasusta sekä projektisuunnitelma toteutuksesta. Novian kanssa käytiin lyhyt aloituspalaveri luonnoksen pohjalta jossa sovittiin uusien sivujen sisällöstä ja julkaisuajankohta tähdättiin heti viikon päähän.

4. Lopputulos
Sivustot saatiin rakennettua valmiiksi sovitusti jo viikon kuluessa. Palaverissa tarkastettiin yhdessä sivut, sovittiin muutamasta pienestä viilauksesta ja sivujen julkaisusta. Sivut julkaistiin saman vuorokauden aikana. Sivustouudistuksen myötä hakukonenäkyvyys ja muiden markkinointikeinojen tehokkuus on noussut merkittävästi. Asiakas sai kuvalliset ohjeistukset sivujen ylläpitoon ja muokkaamiseen jatkossa – uuden sisällön tuottaminen sivuille on nyt vaivatonta.

“Novia Finland oli erityisen mielenkiintoinen ja sopivan haastava projekti olla mukana. Yhteistyö oli mukavaa ja asiakas luotti ammattitaitoomme ja antoi hyvin vapaat kädet projektin toteutukseen. Ajatuksemme toteutustavasta osuivat hyvin yhteen ja vaikka projekti toteutettiin ennätysajassa, ovat molemmat osapuolet erittäin tyytyväisiä lopputulokseen”

– Digitoimisto ROI

”Digitoimisto ROI:n kanssa oli oikeasti ilo työskennellä. Pojat hoksasivat heti lyhyen briiffauksen pohjalta mitä haettiin. Lähdettiin tekemään uutta ilmettä silloisella sisällöllä. Jo ensimmäinen ulkoasuehdotus hyväksyttiin sellaisenaan ja siitä reilun viikon päästä oli uudet sivut jo julkaistu. Erityisesti tykättiin nimenomaan siitä, että yhteistyö ei edellyttänyt raskasta prosessia ja koko yrityksen toimintojen syväanalysointia, mihin muutaman toimijan kanssa oli jämähdetty. On rasittavaa kun mainostoimiston henkilö tulee käymään ja kysyy mistä teidän tekemisessä on oikeasti kysymys. Sitten palastellaan koko homma atomeihin ja lähdetään rakentamaan pyörää uudestaan kahden kuukauden projektina, 60 tunnin työmäärällä eikä sen jälkeen ole saatu aikaa mitään muuta kuin päästy lähtötilanteesee. ROI:n kanssa homma yksinkertaisesti tehtiin silloisella sisällöllä ja uutta on tuotettu sitten ahkeraan tahtiin kun julkaiseminen on helppoa ja hyvin ohjeistettu.

Tämä oli hämmästyttävän tehokas ja tuloksellinen projekti – enkä minäkään nyt enää ihan helposta hämmästy kun on monenlaista tullut tässä jo nähtyä.”

– Lippo Mikola