Markkinointi – pelkkää myyntiä ilman tulosvastuuta?

Ajatuksia

Usein ajatellaan markkinoinnin olevan osa yritystä, joka tekee kivoja juttuja ilman tulosvastuuta. Puhutaan siitä kuinka he tekevät omia asioita kolossaan ja puhuvat eri kieltä kuin muut. Myynnin puhuessa asiakkaista ja euroista, markkinointi puhuu kohderyhmistä, konversioista, klikkausprosenteista ja kävijämääristä.

Rohkeimmat kysyvät markkinoinnilta tuloksista rahana ja vastaus saattaa olla, että jo itse kysymys on väärä. Markkinointi usein kokee ettei heidän saavutuksiaan voida mitata rahassa. Omana vastuuna nähdään vain yleisön kasvattaminen ja näkyvyyden muuttaminen rahaksi on muiden vastuulla.

Onneksi asia on muuttumassa

Nykyaikainen markkinointi ymmärtää, että heidänkin on tehtävä asioita rahan tekemiseksi. Erityisesti asiaa ovat muuttaneet digitaalisen markkinoinnin prosessit. Verkossa markkinoinnin tulokset ovat selkeästi mitattavat ja esimerkiksi verkkokaupassa muutettavissa suoraan rahaksi. Vaikutusta on myös yrityskulttuurin muutoksella, edes perinteisillä aloilla ei pelkkä kivan tekeminen enää riitä.

Markkinoinnilla täytyy olla tulosvastuu. Se on paras tapa pakottaa markkinointi tekemään parempaa yhteistyötä koko organisaation, erityisesti myynnin kanssa.

Keskeisimpänä yhteistyön haasteena on yhteisten mittareiden löytäminen. Monelle markkinoinnin käyttämien mittareiden merkitys on täyttä hepreaa. Myynnin on opittava ymmärtämään, ettei kaikkea tekemistä voida mitata päivän kaupankäynnin perusteella. Markkinoinnin taas on ymmärrettävä selkeämmin paikkansa myynnin tukena.

On löydettävä yhteinen näkemys tasapainosta taktisen ja strategisen tekemisen välillä. Eli puhuttava suomea ja vaihdettava myös edeltävät termit ymmärrettävään muotoon. Strategian ollessa pitkän ja taktinen lyhyen aikavälin tavoitteita.

Kun yhteistyö toimii saumattomasti tulee myynnistä ja markkinoinnista todellinen rahantekokone.